ממשית הנבטית היוותה תחנת מעבר ועיר חקלאות בדרך הבשמים העתיקה. העיר מהווה נכס היסטורי לישראל ונמצאו בה במהלך השנים שרידים מהתקופות הנבטיות, הביזנטית ואף מהתקופה הרומית המאוחרת. הממשית התגלה המטמון הגדול ביותר בנמצא אי פעם בישראל, כ10,500 מטבעות כסף. בנוסף נמצאו גם לשון עופרת של 158 ליטראות ועליה סימני בית היציקה, אגד קטן של פפירוסים הכתובים ביוונית ועוד מגוון חפצים יקרי ערך היסטורי. מקור השם ממשית הוא מהשם הרומי- ביזנטי של העיר שנקרא ממפיס. השם הערבי ניתן לעיר הוא כורנוב כשמו של משקה חלב דבש ותמרים. בשנת 2005 הוכרזה ממשית כאחד מאתרי המורשת העולמית ע"י אונסק"ו, ארגון החינוך, המדע והתרבות, ביחד עם שבטה,חלוצה ועבדת, כחלק מדרך הבשמים.